Wyszukaj:
Strona główna
Najnowsze artykuły
  Informacje
•  Aktualności nowe
•  Przetargi
•  Wykaz nieruchomości nowe
•  Dla rolników
•  Inwestycje
•  Odpowiedzi na zapytania internautów
  Gospodarka Komunalna
•  Odpady stałe
•  Woda i ścieki
  O gminie
•  Położenie (GoogleMaps)
•  Historia
•  Ludność
•  Herb i flaga
•  Gospodarka
•  Studium
•  Walory przyrodnicze
•  Dziedzictwo kulturowe
•  Sołectwa
•  Informator
•  Fotogaleria
  Urząd Gminy
•  Czas pracy
•  Władze gminy
•  Referaty
•  Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach
•  Biuletyn Gminny
•  Kontakt
•  Formularz zapytania prasowego
•  Numer konta bankowego
  Rada Gminy
•  Radni
•  Prawo lokalne
•  Komisje stałe
•  Komisje doraźne
  Jednostki organizacyjne
•  GOPS
•  GZPO
  Szkoły i biblioteki
•  Szkoły podstawowe
•  Gimnazjum
•  Biblioteki
  Kultura, Sport, Wypoczynek
•  Kalendarz imprez
•  Baza sportowa
•  Baza turystyczna
•  Szlaki turystyczne
  Kontakty zagraniczne
•  Węgry
•  Niemcy
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
•  Wybory samorządowe uzupełniające 2009
•  Wybory parlamentarne 2007
•  Wybory samorządowe uzupełniające 2007
•  Wybory samorządowe 2006
Statystyki
O gminie » Gospodarka Wersja do druku

Gospodarka Gminy Łęka Opatowska


 

   Gmina Łęka Opatowska ma charakter rolniczo-leśny, z perspektywą rozwoju wielokierunkowego zwłaszcza przemysłu stolarsko-meblowego. Dotychczasowa dominacja rolnictwa oraz gospodarki leśnej wynika ze spuścizny historycznej (tradycja) oraz uwarunkowań środowiskowych. Do potencjalnych przyczyn ekspansji innych dziedzin gospodarki zaliczyć należy przede wszystkim istnienie ważnych szlaków komunikacyjnych: drogowych i kolejowych oraz przedsiębiorczość mieszkańców. Główną gałęzią gospodarki na terenie jest rolnictwo - 882 gospodarstwa rolne o średniej powierzchni nieznacznie odbiegającej od średniej w kraju. Efektywność gospodarowania wyznaczają tu takie czynniki, jak klimat, rodzaj gleb, wielkość gospodarstw rolnych, czy rodzaj prowadzonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. W użytkach rolnych dominują grunty orne, które stanowią około 82% powierzchni użytków rolnych.
Liczba zarejestrowanych na terenie podmiotów gospodarczych oscyluje wokół liczby 200. Są to podmioty, które zajmuj
ą się handlem, usługami i produkcją. Stanowią one podstawowe pozarolnicze miejsce zatrudnienia dla mieszkańców gminy oraz znaczące źródło dochodów dla budżetu gminy. Kluczowe znaczenie gospodarcze ma bardzo dobrze rozwijający się przemysł meblowy. Wśród zakładów funkcjonują fabryki mebli zatrudniające do 300 pracowników każda, oraz liczne mniejsze zakłady meblowe. W sferze usług dominują małe firmy handlowe, gastronomiczne, hotelarskie, budowlane oraz innych rzemiosł. W strukturze podmiotowej dominują podmioty sektora prywatnego. Podmioty sektora publicznego stanowią jedynie 4,5% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych. W sektorze prywatnym największą liczebnie grupę podmiotów stanowią osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą. Ich udział w ogólnej liczbie podmiotów wynosi blisko 86%.

 

   Bezrobocie w gminie Łeka Opatowska od wielu lat jest jednym z najniższych powiecie kępińskim. Na dzień 30 marca 2007r bezrobocie w Gminie Łęka Opatowska wynosiło 76 osób na 5337 mieszkańców.

 

 

Do znaczących pracodawców na terenie gminy Łęka Opatowska zaliczyć należy:

·         Fabryka mebli "GABI" Piaski Jacek Jerczyński - Piaski

·         Fabryka mebli "Piaski" Henryk Kaczorowski - Piaski

·         Fabryka mebli "Stollech" Justyna i Lech Jóźwiakowscy - Piaski

·         Fabryka mebli "Gortex" Ryszard Górecki - Łęka Opatowska

·         Fabryka mebli "Dąbek - Meble" Małgorzata Dąbek - Opatów

·         Fabryka mebli "Calitan" Jan Jagieniak - Łęka Opatowska

·         Zakład mięsny Piotr Rachel - Raków

·         Zakład mięsny Adam Noculak - Trzebień

·         P.P.U.H. "Wumex" Magdalena i Wojciech Udała - Lipie

·         P.P.U.H. "Meblomal" Justyna Kucharska - Opatów

·         Zakład tapicersko - stolarski - Andrzej Gąszczak - Kuźnica Słupska

·         Zajazd "U Bogusi" - Bogusława Górecka - Łęka Opatowska

·         P.P.U.H. "Idźczak - Meble" Roman Idźczak - Łęka Opatowska

·         Zakład mięsny - Zofia i Kazimierz Jerczyńscy - Piaski

·         Pawilon handlowy - Elżbieta Kaczorowska - Piaski

·         Zakład tapicerski - Andrzej Trąpczyński - Opatów

·         Zakład tapicerski - Zbigniew Krawiec - Opatów

·         Zakład murarski -Tadeusz Krzymiński - Opatów

·         P.P.U.H. "U Kucharskiego" - piekarnia - cukiernia - spółka P. Kucharskich – Łęka Opatowska

·         P.P.U.H. "Stolmex" - tapicerstwo i meble - Stanisław Lemiesz - Opatów

·         Sklepy spożywcze - Elżbieta Majczyk - Łęka Opatowska

·         Gospodarstwo Rolne - Józef Nawrot - Siemianice

·         Motel Wielkopolski - Teodora Nawrot - Siemianice

·         P.P.U.H. "Intromal" - introligatorstwo - Michał Piszczałka - Łęka Opatowska

·         P.P.U.H. "Arkama" - handel towarów masowych - Henryk Sołyga - Łęka Opatowska

·         P.P.U.H. "Beata" - tartak, usługi leśne - Beata i Jarosław Szymańscy - Lipie

·         Zakład budowlany - Paweł Wojtasik - Opatów

·         Ogrodnictwo - Jarosław Skiba - Opatów

·         Leśny zakład Doświadczalny A.R. - Siemianice

·         Urząd Gminy i placówki oświatowe - Łęka Opatowska

 

   Gmina jest w pełni stelefonizowana i zwodociągowana, kanalizacja terenu została rozpoczęta w 2006r ( budowa oczyszczalni ścieków oraz skanalizowaniem części jednej z miejscowości)- realizacja inwestycji w toku.

 

   Położenie Gminy przy ważnych szlakach komunikacyjnych oraz w „zagłębiu meblowym” sprawia, że tereny te są atrakcyjne dla inwestorów. Stwarza się dogodne warunki do rozwoju działalności gospodarczej poprzez dokonywanie częstych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego na wniosek inwestorów. 


Redaktor: Artur Sołyga, Źródło:Magdalena Osada, Ilość wyświetleń: 7754, Utworzony: 2007-03-05 15:41:36, Ostatnia zmiana: 2007-12-19 11:33:20 Historia zmian